บริการระดับมืออาชีพของเรา

บริการเฉพาะทางที่คัดสรรมาอย่างดีสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ

ที่ปรึกษาโรงแรม

การให้คําปรึกษาด้านการดําเนินงานและการพัฒนาสําหรับโรงแรมการประกันคุณภาพการให้คําปรึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่มระบบและกลยุทธ์ออนไลน์และการสนับสนุนการสรรหาบุคลากร

ที่ปรึกษาด้านร้านอาหาร

เลือกจาก 4 แนวคิดสําเร็จรูปที่ไม่เหมือนใคร ให้เราช่วยคุณสร้างแนวคิดที่สมบูรณ์แบบสําหรับคุณ หรือให้ HCA ตรวจสอบการดําเนินการปัจจุบันของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

โซลูชั่นการขายและออนไลน์

ผู้ประกอบการโรงแรมจําเป็นต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกซึ่งกําหนดทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานที่ส่งผลต่อการแข่งขันในปัจจุบัน

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีไม่เพียงพอ เพื่อเพิ่มรายได้ที่เพิ่มขึ้นจําเป็นอย่างยิ่งที่กลยุทธ์นี้จะต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายทั้งหมดให้เต็มศักยภาพ

การเป็นตัวแทนของเจ้าของ

ตัวแทนเจ้าของหรือผู้จัดการสินทรัพย์มีบทบาทสําคัญในการสร้างความมั่นใจว่าวัตถุประสงค์และผลประโยชน์ของเจ้าของจะได้รับการตอบสนองและปกป้องโดย บริษัท จัดการสําหรับทรัพย์สินของพวกเขา