บริการระดับมืออาชีพของเรา

บริการเฉพาะทางที่คัดสรรมาอย่างดีสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ

ที่ปรึกษาการดําเนินงานร้านอาหาร

ที่ปรึกษาการดําเนินงานร้านอาหาร

ที่ปรึกษาการดําเนินงานร้านอาหาร

การประเมินและเทิร์นอะราวด์

เพื่อที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร้านอาหารของคุณจริงๆคุณต้องมีมุมมองภายนอกที่มีวัตถุประสงค์ ที่ปรึกษา HCA ที่เชี่ยวชาญในธุรกิจร้านอาหารจะประเมินการดําเนินงานของคุณทุกด้าน ตั้งแต่หน้าบ้านและบริการร้านอาหารหลังบ้านไปจนถึงบุคลากรการฝึกอบรมการซื้อบริการและการออกแบบเมนูและทุกอย่างในระหว่างนั้น

ที่ปรึกษา HCA จะประเมินการดําเนินงานของคุณและให้คําแนะนําเพื่อสร้างแผนที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายที่สุดเพื่อให้ร้านอาหารของคุณประสบความสําเร็จ

ทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราจะหาวิธีปรับปรุงการดําเนินงานของคุณโดยการใช้ระบบต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงและปรับปรุงเมนูและฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอะไรใช้ได้ผล และอะไรไม่ได้ผลในตลาดเฉพาะของคุณ 

ประสบการณ์ของเราในการให้คําปรึกษาร้านอาหารสําหรับร้านอาหารแต่ละแห่งและร้านอาหารในเครือรวมถึงทุกแง่มุมของการดําเนินงานของร้านอาหารในทุกส่วนของโลก

 

| การทบทวนการดําเนินงาน | รีวิวทางการเงิน | รีวิวเมนู | รีวิวการขายและกิจกรรม |
| การประเมินตลาด | 
การประกันคุณภาพ | คําแนะนําและคําแนะนําฉบับเต็ม |