บริการระดับมืออาชีพของเรา

บริการเฉพาะทางที่คัดสรรมาอย่างดีสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ

การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ

โปรแกรมนักช้อปลึกลับ

การประกันคุณภาพเป็นสิ่งสําคัญสําหรับโปรแกรมการควบคุมภายในของที่พัก ที่ปรึกษาโรงแรมเอเชียคอนซัลแตนท์นําเสนอ "โปรแกรมนักช้อปลึกลับ" ที่ครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าบริการและมาตรฐานคุณภาพของโรงแรมจะได้รับการตอบสนอง

ในฐานะแขกของโรงแรมทั่วไปเราทําการประเมินสถานที่ให้บริการอย่างมืออาชีพและเราจะตรวจสอบประสบการณ์การบริการจากมุมมองของแขกและกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอยู่และเสียงสะท้อนของพวกเขากับแขก

บริการเหล่านี้เป็นส่วนสําคัญของการดําเนินงานประจําวันของโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ประสบความสําเร็จและมีผลกระทบโดยตรงต่อชื่อเสียงและผลกําไรและไม่ควรประมาท

ที่ปรึกษา HCA อยู่ในตําแหน่งที่จะประเมินผลการดําเนินงานในอดีตและปัจจุบันของโรงแรมหรือรีสอร์ทรวมถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจในอนาคตของทรัพย์สินแต่ละแห่ง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประกันคุณภาพที่ปรึกษา HCA จะพัฒนาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ตําแหน่ง / การปรับตําแหน่งและการวิเคราะห์การขยายตัวที่อาจเกิดขึ้น

 

| โปรแกรมนักช้อปลึกลับ | การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ | การวิเคราะห์ตําแหน่ง | การวิเคราะห์การขยายตัว |