พอร์ตโฟลิโอลูกค้า

การเลือกโครงการที่ประสบความสําเร็จสําหรับลูกค้าในเอเชีย

ภาพรวมของอุตสาหกรรมร้านอาหารและแฟรนไชส์ของฟิลิปปินส์

การศึกษาและการนําเสนอสําหรับนักลงทุนเกาหลีที่มีศักยภาพในฟิลิปปินส์เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรมแฟรนไชส์อาหารในฟิลิปปินส์

แนวโน้มในอุตสาหกรรมการรับประทานอาหารฮ่องกงและโอกาส

การศึกษาแนวโน้มในปัจจุบันและที่กําลังจะมาถึงในอุตสาหกรรมการรับประทานอาหารในฮ่องกงและโอกาสและความท้าทายสําหรับร้านอาหารเกาหลีในฮ่องกง