บริการระดับมืออาชีพของเรา

บริการเฉพาะทางที่คัดสรรมาอย่างดีสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ

ที่ปรึกษาการดําเนินงานโรงแรม

ที่ปรึกษาการดําเนินงานโรงแรม

การดําเนินงานโรงแรมที่มีอยู่

การดําเนินงานโรงแรมที่มีอยู่

HCA ให้คําปรึกษาด้านการดําเนินงานแก่โรงแรมและรีสอร์ทที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินความพึงพอใจของแขกและแหล่งรายได้

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์การดําเนินงานเต็มรูปแบบ HCA Consultants จะวิเคราะห์การเข้าถึงและศักยภาพของตลาดโรงแรมจุดแข็งด้านการแข่งขันจุดอ่อนและโอกาส รายงานการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์จะได้รับคําแนะนําการดําเนินงานและคําแนะนําสําหรับเจ้าของและผู้บริหาร เมื่อมีการร้องขอที่ปรึกษา HCA จะให้ความช่วยเหลือในการดําเนินการตามคําแนะนําเหล่านี้ที่โรงแรมตามที่กําหนด

นอกจากนี้ที่ปรึกษา HCA จะดําเนินการเยี่ยมชมทรัพย์สินและการประชุมเป็นประจํากับผู้จัดการทั่วไปและทีมผู้บริหารตรวจสอบงบการเงินและรายงานรายเดือนทบทวนแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์รวมถึงกิจกรรมของฝ่ายขาย 

ประสบการณ์ของเราในการให้คําปรึกษาด้านโรงแรมรวมถึงการดําเนินงานของโรงแรมหรือรีสอร์ทในทุกส่วนของโลก

 

| การทบทวนการดําเนินงาน | รีวิวทางการเงิน | รีวิวอาหารและเครื่องดื่ม | รีวิวการขายและกิจกรรม |
การประกันคุณภาพ | คําแนะนําและคําแนะนําฉบับเต็ม |