บริการระดับมืออาชีพของเรา

บริการเฉพาะทางที่คัดสรรมาอย่างดีสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ

เมนู &การพัฒนาอาหาร

เมนู &การพัฒนาอาหาร

เมนู &การพัฒนาอาหาร

เมนูที่ตรงกับความฝันของคุณ

กุญแจสําคัญสู่เมนูร้านอาหารที่ประสบความสําเร็จคือการนําเสนอเมนูที่ส่งมอบสิ่งที่แขกของคุณคาดหวังและเพลิดเพลินในขณะเดียวกันก็ทําให้เมนูนี้สามารถจัดการได้และให้ผลกําไร

นักพัฒนาร้านอาหารทุกคนมีวิสัยทัศน์สําหรับโครงการของเขาอย่างไรก็ตามวิสัยทัศน์นี้จะต้องสอดคล้องกับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มที่นําเสนอและจําเป็นต้องเข้าถึงความคาดหวังของแขก ที่ปรึกษา HCA จะทํางานอย่างใกล้ชิดกับคุณเพื่อนําองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้มารวมกันเพื่อสร้างผลกําไรที่แข็งแกร่งและยั่งยืนสําหรับธุรกิจ

เมื่อเมนูใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่แล้วความเชี่ยวชาญจํานวนเท่ากันจะต้องเข้าสู่การฝึกอบรมพนักงานของร้านอาหาร ความสม่ําเสมอเป็นปัญหาเดียวที่สูงที่สุดในธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันซึ่งแปลว่าผลกําไรที่ลดลงและลูกค้าที่สูญเสียไป ที่ปรึกษา HCA จะอยู่เคียงข้างคุณทีละขั้นตอนในการเดินทางครั้งสุดท้ายนี้

ประสบการณ์ของเราในการพัฒนาเมนูอาหารสําหรับร้านอาหารนานาชาติมากกว่า 60 แห่งทําให้มั่นใจได้ว่าโครงการของคุณจําเป็นต้องมี "ส่วนผสม" ทั้งหมดเพื่อความสําเร็จ

 

| การพัฒนาอาหาร | การพัฒนาเมนู | การพัฒนาสูตรอาหารและส่วนผสม | การจัดหาส่วนผสม | การประเมินตลาด | ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน |